02-235-8684-5 (นอกเวลา 080-547-1282)

สถานที่ตั้งโครงการ Mirth - Home Office & Warehouse

ซอยธารทอง ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Mirth - Home Office & Warehouse (ลำลูกกา)

บรรยากาศมุมกว้าง Mini Factory ของโครงการ Mirth - Home Office & Warehouse

โครงการเมิร์ธ - บ้าน สำนักงาน และคลังสินค้า (ลำลูกกา)